torsdag 21. februar 2013

Trond Blindheim

Trond Blindheim er utdannet sosiolog, har jobbet som tekstforfatter i reklamebransjen og er nå rektor på markedshøyskolen. Han hadde foredrag nummer to i dag, og lærte oss både litt om markedsføring generelt, og om markedsføring i sosiale medier. Han ga oss en liten innføring i for eksempel hvordan handel og industri har forskjellige mål for hvordan de skal få best mulig overskudd. Mens det i industrien er viktig med sterke merkevarer og et godt rykte,  er man i handelen opptatt av at forbrukerne skal være lengst mulig i butikken. Han omtalte markedsføring som et "kynisk fag" og fortalte oss at alle beslutninger  markedsføreren tar, er for å påvirke én eneste beslutning for forbrukeren: kjøpe eller ikke kjøpe?

Blindheim definerte et medium som "en gruppe mennesker som er i en bestemt situasjon" og sa at medier gir anledning til å påvirke. Medievalget handler om å lykkes i de få sekundene markedsføreren stjeler av menneskets liv gjennom mediet.  Her må markedsføreren finne nødvendige virkemidler for at reklamen skal bli lagt merke til, lest og forstått - noe som er en utfordring da publikum har generelt lav interesse for reklamebudskap i mediekontekst.

Selv foretrekker Blindheim sosiale medier fremfor å se på TV og han tror at grunnen til at mange gjør det er fordi de setter pris på å være en aktiv mottaker fremfor en passiv. I stedet for kun å motta informasjon, kan man også respondere og engasjere seg selv. Hva tenker politikerne om media versus hva markedsførerne gjør? Dette var et av mange spørsmål Blindheim besvarte i sitt foredrag - politikerne vil ha kontroll, og de mener media former samfunnet. Markedsførere mener derimot at politikerne og samfunnet former media, og de ønsker handlingsfrihet.

Foredraget til Trond Blindheim ble avsluttet med en konklusjon, som var noenlunde som følger: Enkle mediekonsepter fører til høyere vekstrate, noe som tiltrekker investorer. Dette fører til for mange mediekanaler, som igjen fører til for stor kapasitet og stor etterspørsel etter reklame - dermed økt konkurranse om reklamekronene. Dette vil resultere i lavere kontaktpris som igjen vil redusere lønnsomheten for mediakanalene. Resultatet her vil være reduksjon av antall kanaler og internettportaler som vil gi store tap for investorer - og denne prosessen fører til avisenes "renessanse".

I løpet av dette foredraget lærte vi litt om en markedsførers hverdag og hvor mye markedsføringsomsetningen har økt de siste tiårene. Ikke minst har vi fått et innsyn i hvordan markedsførere segmenterer forbrukerne basert på informasjonen de har om dem og gir dem relevant reklame. Sistnevnte fikk meg, og sikkert også noen andre, til å tenke litt over hvor mye informasjon vi utleverer om oss selv på nettet når det er så enkelt for markedsførere å vite hvilken reklame som vil fange nettopp vår oppmerksomhet - så dette var absolutt ny og spennende info! Blindheims - som han så pent hadde skrevet opp på PowerPoint-presentasjonen sin - "spekulative tankerekke som ikke er usannsynlig" var også interessant å få med seg. 

Foto: MK-elever på NGV
Tekst: Kristine Soltveit


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar